Stappenplan: Hoe schrijf je een Marketingstrategie plan?

Het hebben van een goed doordachte marketingstrategie is van cruciaal belang voor elk bedrijf. Het kan het verschil maken tussen succesvol zijn en falen op de markt. Maar hoe schrijf je eigenlijk zo’n marketingstrategie plan? Waar moet je allemaal op letten? In dit artikel geven we je een stap voor stap uitleg over hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Stap 1: Bepaal je doelgroep

Een goede marketingstrategie begint bij het bepalen van je doelgroep. Wie wil je bereiken met jouw product of dienst? Door deze vraag te beantwoorden, kun je je marketingactiviteiten veel gerichter inzetten. Het is daarom belangrijk om je doelgroep goed te kennen. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wie zijn mijn klanten?
 • Wat zijn hun behoeften?
 • Waar zijn ze naar op zoek?
 • Waar bevinden ze zich?

Maar hoe bepaal je eigenlijk je doelgroep? Het begint met het stellen van de juiste vragen. Wie zijn mijn klanten? Wat zijn hun behoeften? Waar zijn ze naar op zoek? Waar bevinden ze zich? Door deze vragen te beantwoorden, krijg je een beter beeld van je doelgroep en kun je gerichter te werk gaan.

Het is belangrijk om niet te generaliseren bij het bepalen van je doelgroep. Probeer een zo specifiek mogelijk beeld te krijgen van de persoon die je wilt bereiken. Hierdoor kun je je marketingactiviteiten veel gerichter inzetten en behaal je betere resultaten.

Als je eenmaal je doelgroep hebt bepaald, kun je je marketingstrategie hierop afstemmen. Kies de juiste kanalen en boodschappen die aansluiten bij de behoeften van je doelgroep. Op deze manier vergroot je de kans op succes en behaal je je doelstellingen.

Stap 2: Analyseer de markt

Nadat je je doelgroep in kaart hebt gebracht, is het tijd om de markt te analyseren. Hierbij kijk je naar de ontwikkelingen en trends binnen de branche waarin je actief bent. Maar ook naar de concurrentie en hun marketingstrategieën. Vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn:

 • Wie zijn mijn concurrenten?
 • Wat zijn hun sterke en zwakke punten?
 • Welke kansen liggen er voor mijn bedrijf?
 • Waar liggen de bedreigingen?

Door de markt goed te analyseren, krijg je een beter beeld van de kansen en bedreigingen die er zijn. Hierbij is het belangrijk om kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen. Wie zijn mijn concurrenten? Wat zijn hun sterke en zwakke punten? Waar liggen kansen voor mijn bedrijf? Waar liggen de bedreigingen?

Een goede manier om de markt te analyseren, is door een SWOT-analyse te maken. Hierin zet je de sterke en zwakke punten van je bedrijf af tegen de kansen en bedreigingen in de markt. Dit geeft je inzicht in de mogelijkheden en risico’s van jouw bedrijf.

Een andere manier om de markt te analyseren, is door gebruik te maken van marktonderzoek. Hierbij verzamel je informatie over de markt met enquêtes, interviews en andere onderzoeksmethoden. Dit kan je helpen om een beter beeld te krijgen van je doelgroep en de markt waarin je actief bent.

Het is belangrijk om de markt regelmatig te blijven analyseren en te evalueren. Op deze manier kun je inspelen op veranderingen en bijsturen waar nodig. Zo blijf je bij de tijd en vergroot je de kans op succes.

Stap 3: Formuleer je doelstellingen

Nu je een goed beeld hebt van je doelgroep en de markt, is het tijd om je doelstellingen te formuleren. Wat wil je bereiken met jouw marketingstrategie? Dit kunnen verschillende doelen zijn, zoals het vergroten van je naamsbekendheid, het verhogen van de omzet of het binden van klanten. Zorg dat je doelstellingen SMART zijn:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Een voorbeeld van een SMART-doelstelling is: “Binnen zes maanden wil ik mijn omzet verhogen met 10% door middel van het werven van nieuwe klanten via social media.”

Door het formuleren van deze doelstelling weet je precies wat je wilt bereiken, hoe je het gaat meten en binnen welke tijd je het wilt bereiken. Dit maakt het makkelijker om je marketingactiviteiten gerichter in te zetten en te meten of je je doelstellingen behaalt.

Als je je doelstellingen hebt geformuleerd, is het belangrijk om deze te communiceren naar de rest van je organisatie. Zo weet iedereen wat er van hen verwacht wordt en kun je samen werken aan het behalen van de doelstellingen.

Het formuleren van doelstellingen is een belangrijk onderdeel van het opstellen van een marketingstrategie plan. Door het formuleren van SMART-doelstellingen maak je je marketingstrategie concreet en meetbaar. Zo vergroot je de kans op succes en behaal je de gewenste resultaten.

Stap 4: Maak een SWOT-analyse

Om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van jouw bedrijf, maak je een SWOT-analyse. Hierin zet je de interne sterke en zwakke punten af tegen de externe kansen en bedreigingen. Dit geeft je inzicht in de mogelijkheden en risico’s van jouw bedrijf. Maak daarbij gebruik van de informatie die je hebt verzameld bij de vorige stappen.

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Met een SWOT-analyse breng je de sterke en zwakke punten van je bedrijf in kaart, evenals de kansen en bedreigingen in de markt.

Bij het maken van een SWOT-analyse is het belangrijk om kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen.

 • Wat zijn de sterke punten van mijn bedrijf?
 • Waar ligt mijn concurrentievoordeel?
 • Wat zijn mijn zwakke punten?
 • Waar liggen kansen voor mijn bedrijf?
 • En welke bedreigingen zijn er in de markt?

Een voorbeeld van een sterk punt kan zijn dat je een uniek product aanbiedt dat zich onderscheidt van concurrenten. Een zwak punt kan zijn dat je nog niet genoeg naamsbekendheid hebt. Een kans kan zijn dat er een groeiende vraag is naar jouw product of dienst. En een bedreiging kan zijn dat er nieuwe concurrenten op de markt komen.

Door het maken van een SWOT-analyse krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van je bedrijf en de kansen en bedreigingen in de markt. Hierdoor kun je gerichter te werk gaan en je marketingstrategie hierop afstemmen.

 

Het is belangrijk om de SWOT-analyse regelmatig te evalueren en bij te stellen waar nodig. Op deze manier blijf je bij de tijd en vergroot je de kans op succes.

Stap 5: Kies je marketingmix

Nu je alle informatie hebt verzameld over je doelgroep, de markt en je concurrenten, is het tijd om je marketingmix samen te stellen. Dit is de combinatie van verschillende marketinginstrumenten die je gaat inzetten om je doelstellingen te behalen.

Er zijn vier verschillende onderdelen waaruit je marketingmix bestaat, namelijk: product, prijs, promotie en plaats (ook wel distributie genoemd). Hieronder geven we een korte uitleg per onderdeel.

Product

Het product of de dienst die je aanbiedt, is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van je marketingmix. Het is van belang dat je product aansluit bij de behoeften van je doelgroep. Zorg dat je product goed is uitgewerkt en dat het zich onderscheidt van concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van een betere kwaliteit, service of design.

Prijs

De prijs van je product is ook van belang. Hierbij is het van belang dat je prijsstelling aansluit bij de waarde die je product biedt en dat het concurrerend is. Je kunt ervoor kiezen om een lage prijs te hanteren om zo meer klanten te trekken of juist een hogere prijs om de exclusiviteit van je product te benadrukken.

Promotie

Promotie is het communiceren van je product naar je doelgroep. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van advertenties, het organiseren van evenementen, het gebruik van social media of het inzetten van influencers. Zorg dat je promotiemateriaal aansluit bij de behoeften van je doelgroep en dat het hen aanspreekt.

Plaats

Tot slot is plaats een belangrijk onderdeel van je marketingmix. Hierbij gaat het om de verdeling van je product naar je doelgroep. Zorg dat je product op de juiste plaatsen verkrijgbaar is en dat het aansluit bij de behoeften van je doelgroep. Denk hierbij aan het openen van een fysieke winkel, het aanbieden van een online shop of het verspreiden via derden.

Door de juiste combinatie van deze vier elementen te kiezen, kun je een effectieve marketingstrategie opstellen. Denk hierbij goed na over de behoeften van je doelgroep en zorg dat je marketingmix hierop aansluit. Zo vergroot je de kans op succes en behaal je je doelstellingen.

Stap 6: Maak een actieplan

Op basis van de gekozen marketingmix kun je nu een actieplan maken. Dit is een plan waarin je aangeeft welke acties je wanneer gaat uitvoeren. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van advertenties, het organiseren van evenementen of het uitvoeren van zoekmachine optimalisatie. Het is hierbij belangrijk dat je duidelijke doelen stelt en deze vertaalt naar praktische acties.

Bij het opstellen van een actieplan is het belangrijk om rekening te houden met de juiste timing en volgorde van de verschillende activiteiten. Maak daarbij gebruik van een planningstool, zodat je een duidelijk overzicht hebt van alle activiteiten en deadlines.

Het is belangrijk om je actieplan SMART te formuleren. Zo weet je precies wat je wilt bereiken, hoe je het gaat meten en binnen welke tijd je het wilt bereiken. Op deze manier kun je gerichter te werk gaan en je voortgang meten.

Een voorbeeld van een actieplan is:

Maand 1:

 • Opzetten van een social media campagne om meer volgers te werven
 • Schrijven en publiceren van een blog om de naamsbekendheid te vergroten

Maand 2:

 • Organiseren van een evenement om nieuwe klanten te werven
 • Ontwikkelen en versturen van een nieuwsbrief naar huidige klanten

Maand 3:

 • Aanbieden van een tijdelijke kortingsactie om meer omzet te maken
 • Starten van een samenwerking met een influencer om meer bereik te creëren

 

Door het opstellen van een actieplan weet je precies welke activiteiten je wanneer gaat uitvoeren en wat je wilt bereiken. Op deze manier kun je gerichter te werk gaan en je marketingstrategie effectief uitvoeren.

Stap 7: Meet je resultaten

Tot slot is het van belang om je resultaten te meten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het gebruik van Google Analytics of andere meetinstrumenten. Zo kun je zien welke acties wel of niet succesvol zijn en waar je eventueel bij moet sturen. Dit helpt je om je marketingstrategie bij te stellen en te verbeteren.

Maak daarbij gebruik van meetbare indicatoren, zoals het aantal verkochte producten, het aantal nieuwe klanten of de omzetstijging. Door deze indicatoren te meten, kun je zien welke activiteiten hebben bijgedragen aan het behalen van je doelstellingen.

Het is belangrijk om je resultaten regelmatig te evalueren en bij te stellen waar nodig. Op deze manier blijf je bij de tijd en vergroot je de kans op succes.

Een voorbeeld van een meetbaar resultaat is: “We hebben in de afgelopen drie maanden 20% meer omzet gemaakt door de inzet van social media campagnes en kortingsacties.”

 

Door het meten van je resultaten kun je zien welke marketingactiviteiten hebben bijgedragen aan het behalen van je doelstellingen en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo kun je je marketingstrategie plan effectief bijsturen en verbeteren.

FAQs

Q: Moet ik alle stappen in volgorde doorlopen? A: Ja, het is belangrijk om de stappen in volgorde te doorlopen. Zo krijg je een goed beeld van je doelgroep, de markt en je doelstellingen. Op basis hiervan kun je een effectieve marketingstrategie opstellen.

Q: Hoe vaak moet ik mijn marketingstrategie bijstellen? A: Het is verstandig om je marketingstrategie regelmatig te evalueren en bij te stellen. Zo blijf je bij de tijd en kun je inspelen op veranderingen binnen de markt.

Q: Wat als mijn doelgroep verandert? A: Als je doelgroep verandert, is het belangrijk om je marketingstrategie hierop aan te passen. Zo blijf je relevant voor je doelgroep en behaal je de gewenste resultaten.

Conclusie

Een goede marketingstrategie is onmisbaar voor elk bedrijf. Door het volgen van ons stappenplan kun je een effectief marketingstrategie plan opstellen. Begin bij het bepalen van je doelgroep en analyseer vervolgens de markt en je concurrenten. Formuleer daarna je doelstellingen en maak een SWOT-analyse. Kies je marketingmix en maak een actieplan. Vergeet niet om je resultaten te meten en je marketingstrategie regelmatig te beoordelen. Zo blijf je bij de tijd en behaal je de gewenste resultaten. Succes!